Karin Gudmundsson och Eva-Marie Caroli guidade oss.