englanätet

Professionell kompetens och ledarskap, i ett och samma nätverk.
Vi brinner för kvinnligt företagande i Ängelholm med omnejd.

Nätverk för kvinnor

Englanätet är ett nätverk för kvinnor som är egna företagare eller har en ledande position i sitt arbete. Nätverket är baserat i och runt Ängelholm. Målet med nätverket är ett utbyte av kunskaper och erfarenheter mellan medlemmarna samt att förkovra medlemmarna i intressanta ämnen.

Nätverksträffar

Englanätets medlemmar träffas en gång i månaden. Vi varierar våra träffar utifrån förslag från medlemmarna. Resultatet av detta blir att vi både varierar våra mötesplatser och innehållet för varje nätverksträff. Ibland besöker vi något medlemsföretag ibland träffas vi på ett externt ställe.

Nätverksträffarna syftar både till att ha trevligt tillsammans och till att ge möjlighet och tillfälle för kompetensutveckling och finna samarbetspartners.

Till vissa träffar bjuds externa föredragshållare in. Ibland håller någon av våra egna medlemmar föredrag för att dela med sig av sitt företagande eller någon annan intressant erfarenhet. Vi gör flera företagsbesök per verksamhetsår.

Englanätet har vid några tillfällen anordnat kurser för att erbjuda medlemmarna möjlighet till kompetensutveckling.

Tycker du att det låter intressant?

Planerade träffar hösten 2020

I styrelsen har vi ställt in vårens studiebesök för att följa riktlinjer till följd av Covid-19 pandemin. Styrelsen har velat vara på säker mark relaterat till riktlinjer och smittspridningsrisker för alla medlemmar, dvs även de som är 70+ eller har närstående i riskgrupp. 

 

På våra regelbundna möten i styrelsen följer vi riktlinjer och kommer att så snart det är möjligt återuppta våra trevliga träffar och studiebesök. Inställda besök under våren var Åsljungapallen, Sproutly i Munka Ljungby och Äventyrsberättelse. Dessa besök kommer att genomföras inom en 2-årsperiod.

 För hösten planerar styrelsen följande träffar:

18/8 med samling kl 18.00 - Qi Gong vid stranden med efterföljande småprat och en lätt måltid.

Vi bjuder in till en guidad tur i Ängelholms parker den 9/9 kl 18.00. Därefter har vi picknick vid Hvita Räck.

I oktober åker vi till Arilds Vingård för att få en guidad visning av vingården och vineriet. 

 Årsmötet flyttas till 30 november.  Efter mötet blir det en föreläsning med Anneli om hennes projekt i Malawi. 

På grund av Covid-19 flyttas vår årliga konferens till våren 2022. Vårt planerade 25-årsjubileum i Danmark får vi också skjuta fram till 2022.

 Styrelsen vill prioritera att vi kan träffas under så säkra former som möjligt. Håll utkik på Bokat och anmäl er där!

 Styrelsen önskar er alla en riktigt höst.

Våra senaste nätverksträffar

Vi har ca 8 nätverksträffar per år. Medlemsträffarna sker på intressanta företag i närområdet, eller föreläsningar om ämnen som berör medlemmarna.

Under 2016 – 2018 arrangerade vi regelbunden utbildning i olika digitala medier. En utbildning som kunde genomföras tack vare ett bidrag från Sparbanksstiftelsen.

Arilds vingård

Arilds vingård

Den 7 oktober besökte Englanätet Arilds vackra vingård som är belägen på sydsidan av Kullaberg. Vi fick en guidad visning av både vingården och vineriet.

Rundvanding i centrum av Ängelholm.

Rundvanding i centrum av Ängelholm.

Den 9 september hade vi en rundvanding i Ängelholms parker. Erika Lennartsson guidade oss och berättade om de olika växterna och hur Ängelholms kommun jobbar med de olika planteringarna, biologisk mångfald, konstverk och annat intressant i stadsmiljön.

Qigong på Farhults Strand!

Den 18:e augusti kl 18.00 träffas vi på parkeringen i Farhultsbaden och går ner till stranden för att göra lite Qigong i kvällssolen tillsammans.  Qigong kallas också för meditation i rörelse! Vi tränas enbart ståendes och inga förkunskaper krävs. Enbart lite löst...