englanätet

Professionell kompetens och ledarskap, i ett och samma nätverk.
Vi brinner för kvinnligt företagande i Ängelholm med omnejd.

Nätverk för kvinnor

Englanätet är ett nätverk för kvinnor som är egna företagare eller har en ledande position i sitt arbete. Nätverket är baserat i och runt Ängelholm. Målet med nätverket är ett utbyte av kunskaper och erfarenheter mellan medlemmarna samt att förkovra medlemmarna i intressanta ämnen.

Nätverksträffar

Englanätets medlemmar träffas en gång i månaden. Vi varierar våra träffar utifrån förslag från medlemmarna. Resultatet av detta blir att vi både varierar våra mötesplatser och innehållet för varje nätverksträff. Ibland besöker vi något medlemsföretag ibland träffas vi på ett externt ställe.

Nätverksträffarna syftar både till att ha trevligt tillsammans och till att ge möjlighet och tillfälle för kompetensutveckling och finna samarbetspartners.

Till vissa träffar bjuds externa föredragshållare in. Ibland håller någon av våra egna medlemmar föredrag för att dela med sig av sitt företagande eller någon annan intressant erfarenhet. Vi gör flera företagsbesök per verksamhetsår.

Englanätet har vid några tillfällen anordnat kurser för att erbjuda medlemmarna möjlighet till kompetensutveckling.

Tycker du att det låter intressant?

Planerade träffar våren 2020

14 januari - Intraprenad, Ängelholms kommun

12 februari - Bjäre Chips

I styrelsen har vi ställt in vårens studiebesök för att följa riktlinjer till följd av Covid-19 Pandemin. Styrelsen har velat vara på säker mark relaterat till riktlinjer och smittspridningsrisker för alla medlemmar, dvs även de som är 70+eller har närstående i riskgrupp. 
På våra regelbundna möten i styrelsen följer vi riktlinjer o kommer att vi så snart det är möjligt kan återuppta våra trevliga träffar o studiebesök!

Besöken vi har ställt in var Åsljungapallen,  Sproutly i Munka Ljungby och Äventyrsberättelse. 

 

Våra senaste nätverksträffar

Vi har ca 8 nätverksträffar per år. Medlemsträffarna sker på intressanta företag i närområdet, eller föreläsningar om ämnen som berör medlemmarna.

Under 2016 – 2018 arrangerade vi regelbunden utbildning i olika digitala medier. En utbildning som kunde genomföras tack vare ett bidrag från Sparbanksstiftelsen.

Åsljunga Pallen, Vemmentorp

Åsljunga Pallen, Vemmentorp

Åsljungapallen är företaget med hjärtat i skogen!19 mars kl 18:30 har vi studiebesök på Åsljungapallen,  Vemmentorp 520, 286 92 Örkelljunga Åsljungapallen är en av de största och modernaste lastpallstillverkarna i...

Bjäre Chips, Ängelholm

Bjäre Chips, Ängelholm

Den lilla fabriken med den stora smaken. 12 februari kl 18 har vi studiebesök hos Bjäre Chips, Åkerslundsgatan 3, Ängelholm Bjäre Chips är Sveriges mest moderna chipsfabrik med focus på svenska rena råvaror och producerar en av Sveriges mest lokalproducerade chips....

Intraprenad – Ängelholms kommun

Intraprenad – Ängelholms kommun

Driftchef Erika Lennartsson hälsar er alla hjärtligt välkomna till Ängelholm kommuns utföraravdelning, Intraprenad. Det är vi som driftar parker, stränder, lekplatser, toaletter, vatten, avlopp, gata, trafik, vinterväghållning, sommarblommor och mycket mer! Jag kommer...