styrelsen

Styrelsemedlemmar

Inger Nilsson

ordförande

Carina Hammarstrand

vice ordförande
suppleant

Erika Lennartsson

sekreterare
ledamot

Eva-Marie Caroli

kassör
ledamot

Anita van Duijvenbode

ansvarig hemsida

ledamot

Karin Gudmundsson

ledamot

Karolin Andersson

medlemsansvarig
suppleant

Valberedning

Karin Ahlander
Carina Nilsson
Yvonne Wallberg Andersson, ersättare

 

Revisorer

Gabrielle Scott
Britt-Inger Tinnert, ersättare