Målsättning

Englanätets målsättning

Ett nätverk för kvinnliga företagare och kvinnor i ledande befattning.

Ett forum för att skapa, utveckla samt utbyta idéer kring företagande och ledarskap.

Att tillvarata varandras kompetenser i vårt företagande eller arbete.

Att lära av varandra.

Att bjuda in och lyssna till intressanta föreläsare för lärande och inspiration.

Att medverka i olika sammanhang för att påverka samhället utifrån vårt perspektiv.

Att ha roligt tillsammans.