Åsljungapallen är företaget med hjärtat i skogen!
19 mars kl 18:30 har vi studiebesök på Åsljungapallen

Vemmentorp 520, 286 92 Örkelljunga

Åsljungapallen är en av de största och modernaste lastpallstillverkarna i Sverige. Åsljungapallen har en obruten produktionskedja från timmer till färdig produkt som ger säker och hållbar kvalitet i samtliga produktionssteg. Inger Nilsson på Åsljugapallen berättar om verksamheten och ger oss en rundvandring för att visa produktionen

Englanätet ordnar enkel kvällsmat som vi äter tillsammans på Åsljungapallen. 

Läs mer om Åsljugapallen på www.asljungapallen.se